MATEMATIKA NA POKLICNI MATURI

MATEMATIKA NA POKLICNI MATURI


Matematika je na poklicni maturi izbirni izpitni predmet. Sestavljen je iz pisnega in ustnega dela. Pisni izpit predstavlja 70 % ocene, ustni izpit pa 30 % ocene.

Vse informacije o opravljanju izpita iz matematike na poklicni maturi dobijo kandidati na spletnih straneh Republiškega izpitnega centra (RIC). Objavljen je tudi Predmetni izpitni katalog - matematika in izpitne pole spomladanskega izpitnega roka 2006. Povezava
RIC .

Pisni del izpita pripravi RIC, vprašanja za ustni del pa šola.

(Dijaki, ki bi želeli opravljati matematiko kot peti izpitni predmet, naj si ogledajo stran MATEMATIKA NA SPLOŠNI MATURI. Informacije so podane na koncu strani.)


PISNI DEL IZPITA

Izpitna pola je sestavljena iz 9 krajših obveznih nalog in 3 sestavljenih izbirnih nalog, od katerih kandidat izbere in reši dve.

Čas reševanja je 120 minut.

Dovoljeni pripomočki na pisnem delu izpita

Nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, žepno računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja, šestilo, trikotnik (geotrikotnik), ravnilo in kotomer. 

Nabor dovoljenih formul je del izpitne pole.


USTNI DEL IZPITA

Ustni izpit je sestavljen iz treh teoretičnih vprašanj, vsakemu vprašanju pa je lahko dodan še krajši primer.

Kandidati imajo na ustnem delu izpita pravico do 20 minutne priprave in 20 minut zagovora.


GRADIVO

Kandidati, ki bodo v šolskem letu 2009/2010 opravljali poklicno maturo iz matematike na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji, si lahko stiskajo spodnja vprašanja za ustni del izpita (gradivo iz leta 2006/2007 je še vedno ustrezno).


PM_ustna_vprasanja_06_07.pdf