LITERATURA ZA POUK IN RAZVEDRILO » Zanimivo branje

Zanimivo branje


V šolski knjižnici ŠC Novo mesto lahko dijaki in učitelji najdejo veliko zelo zanimivih knjig. Priporočamo naslednje knjige z vsebinami matematike:


Zlatko Šporer
MATEMATIČNI LEKSIKON ZA NEMATEMATIKE

Vsebina: Kaj je leksikon. Aksiom. Algoritem. Definicija. Funkcija. Homotetija. Izjava. Izometrija. Izrek. Kombinacije. Kompozicija. Koordinatni sistem. Množice. Naravna števila. Permutacije. Podobnost. Polieder. Poligon. Racionalna števila. Realna števila. Relacija. Rotacija. Številski sistemi. Translacija. Variacije. Vektor. Verjetnost.  

 Več o knjigi...


Zlatko Šporer
OH, TA MATEMATIKA

Vsebina:  Kakšna knjiga pa je to? Množice. Naravna števila. O logiki. Malo zgodb o matematiki in ob njej. Kviz iz matematike. Rešitve in odgovori.

Več o knjigi...Serge Lang
MATKA!

Vsebina: Kaj je pi? Prostornine v višji dimenziji. Prostornina krogle. Obseg kroga. Površina krogle. Pitagorejske trojice. Neskončnosti. Kdo je Serge Lang?

Več o knjigi...Gregor Pavlič
SLIKOVNI POJMOVNIK - MATEMATIKA

Vsebina: aritmetika, algebra, geometrija, uporaba matematike in njena povezanost z drugimi znanostmi, znameniti matematiki. Vsak razdelek uvaja motavacijska slika, besedilo pa dopolnjujejo matematične risbe. Namenjena je kot dopolnilo matematičnim učbenikom in priročnikom za učence višjih razredov osnovne šole ter dijake nižjih razredov srednjih šol.

Več o knjigi...


Larousse
MATEMATIKA IN INFORMATIKA

Vsebina: Izvor matematike, predstavi področja, razvoj in uporabnost matematike. Prinaša odgovore na vprašanja, zakaj so Grki odločilno vplivali na razvoj matematike, kdaj so ljudje iznašli števke in ničlo, katere so množice števil in katere posebnosti algebre, kako upoštevati statistične podatke, kateri števki sta najpomembnejši pri programiranju računalnikov in še mnoga druga.

Več o knjigi...

ZAHTEVNEJŠE BRANJEKeith Devlin
NOVA ZLATA DOBA MATEMATIKE

Vsebina: Praštevila, razcepljanje in tajnopisi. Množice, neskončnost in neodločljivost. Številski sistemi in problem razrednega števila. Lepota v kaosu. Enostavne grupe. Deseti Hilbertov problem. Problem štirih barv. Fermatov zadnji izrek. Težki problemi o kompleksnih številih. Vozli in druge topološke zadeve. Učinkovitost algoritmov.

Več o knjigi...


Jeffrey R. Weeks
OBLIKA PROSTORA


Vsebina:  Ploskve in trirazsežne mnogoterosti. Geometrije na ploskvah. Geometrije trirazsežnih mnogoterosti. Vesolje. Rešitve vaj.Več o knjigi...