TEKMOVANJA » Matematika

Matematika


TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV  V ZNANJU  MATEMATIKE (gimnazijski programi)


Pregled priporočenih znanj za izbirno in državno tekmovanje si lahko ogledate na naslednji strani: PREGLED


Pregled priporočene literature za pripravo na tekmovanja:
LITERATURA
TEKMOVANJE DIJAKOV SREDNJIH TEHNIŠKIH IN STROKOVNIH ŠOL V ZNANJU MATEMATIKETEKMOVANJE DIJAKOV SREDNJIH POKLICNIH ŠOL V ZNANJU MATEMATIKE