LOGIČNE IGRE NA SPLETU

LOGIČNE IGRE NA SPLETU


Veliko logičnih iger najdete na tej strani POVEZAVA


Za pripravo na tekmovanje iz logike igrajte naslednje igre:


Sudoku  POVEZAVA


Kakoru POVEZAVA


Mastermind  POVEZAVA


Še igre za razvijanje prostorske predstavljivosti:


Prostorska predstavljivost POVEZAVA