UPORABNI PROGRAMSKI PAKETI

UPORABNI PROGRAMSKI PAKETI


RISANJE GRAFOV FUNKCIJ

Dijakom priporočamo, da namestijo na svoje domače računalnike program GRAPH, ki ga lahko uporabljajo pri domačem učenju matematike in drugih strokovnih predmetov. Program je brezplačno dostopen na naslednji povezavi Graph. Namestite verzijo SetupGraph-4.3.exe(3.0 MB).